fbpx

Tudták, hogy a nemzetközi felmérések szerint az első nagyőrlőinket veszítjük el leghamarabb? Ezt követi a sorban a második nagyörlő.

Az őrlőfogaknak fontos szerepe van a táplálék őrlésében, a rágóerők eloszlatásában, és összességében nem túlzás azt mondani, hogy az egész rágó ízület-rágóizom-fogak-fogágy alkotta rágószervrendszer egészséges egységének fenntartásában is meghatározó súlyó szereppel vesznek részt. A fogazat rágóapparátusának megbomlása hosszútávon súlyos következményeket von maga után.

Nézzük meg, hogy lehetséges mindez? Ha egy fogat elveszítünk, akkor

– a szomszédos fogaknak nem lesz ellentartó ereje, ezért az említett fogak a foghiány helyére fognak idővel bedőlni, ezzel megbontva a rágó és őrlőfelület szabályosságát, továbbá a bedőlő, szomszédos fogat nem tengelyirányú rágóerők érik többé, hanem azok döntögető erőket fognak képviselni, mely idővel a fogat körülvevő csont felszívódását és a fogágy meggyengülését okozhatja, mely egyenes út a fog elvesztéséhez.

– A fentebb említett ellentartó erő a szemközti (a másik állcsonton lévő, a fog „felett” vagy „alatt” elhelyezkedő, azzal szemben lévő) fogra sem lesz többé befolyással, így az is akadálytalanul kiemelkedhet az üregéből, ami szintén megbontja az őrlőfelületek finom egységét, és a kiemelkedett fog túlterhelődéhez vezethet.

– Széles mosoly esetén a hátulsó régióban lévő fogak hiánya is okozhat esztétikai problémát, ezáltal szocio-kulturális, pszichés jelentősége is van, hogy van-e foghiányunk vagy nincs.

– A hangképzésünk is megváltozhat, a foghiány helyére a nyelv és egyéb lágyszövetek beterjedhetnek.

– Gyakran a másik oldalon kezdünk többet rágni, mellyel egyenlőtlen terhelést alakítunk ki a két oldal között, illetve a kevéssé megrágott étel emésztőrendszeri problémákat is okozhat.

Tehát egy fog elvesztése nem csak a rágófelületek és a fogak egységét változtatja meg.

A szervezet alapszabálya, hogy semmit sem tart fenn feleslegesen.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eltávolított fog helyén idővel a csont minden dimenzióban leépül. Ennek üteme és mértéke az egyén adottságaitól és életvitelétől függ.

Fogászati röntgenkép

Mikor érdemes implantátumot behelyezni az adott csont-régióba?

A fogeltávolítást követően két dolgot kell mérlegelnünk, hogy a műtét ideális időpontját megállapítsuk:

– Ha minél inkább több csontot és feszes ínyszövetet akarunk megtartani, akkor a műtétet mihamarabb kell elvégezzük a fogeltávolítást követően, de megkockáztatjuk, hogy az implantátum a kezdeti időszakban nem lesz olyan nagy mértékben stabil.

– Ha azonban az elsődleges szempont az adott csontterület gyógyulása (akár egy csontban zajló krónikus gyulladás miatt), akkor a már érett csontszerkezet létrejöttét követő műtét során egy elsődlegesen is stabil implantátumot tudunk elérni, azonban a frontfogak területén ez kompromisszumot követel az esztétikát tekintve.

Ha az implantátumot a fogeltávolítást követően rövid idővel, azaz a gyógyulási szakaszban korán helyezzük be, akkor kevesebb csontmennyiség áll rendelkezésünkre, hogy az implantátumot abban elhelyezzük, (hiszen a fog helye még nem töltődött fel csonttal) ezáltal az implantátum elsődleges stabilitása (az implantációt követően mérhető stabilitás) nagy valószínűséggel kisebb lesz, mint ugyanebben a régióban mért stabilitásnál, ha az a már teljesen gyógyult csontban történt volna. Ugyanakkor a korai implantációnak is megvannak a maga előnyei. Minél hamarabb helyezzük be az implantátumot, annál kisebb mértékű a csontvesztés, és a lágyszövetek viszonya is annál inkább megtartott az eredeti állapothoz viszonyítva.

Mi történik akkor, ha az implantációt a teljes csontgyógyulást követően végezzük el?

Nagy valószínűséggel az implantátum elsődleges stabilitása nagyobb lesz, mint a korai implantáció esetén, az idő múlásával a kezdeti szakaszban, a fogeltávolítást követően előbb több lágyszövet áll rendelkezésünkre sebzárásra egy implantáció vagy csontpótlás esetén, amely előnyös is, azonban sok idő elteltével, mind a csont, mind a feszes ínyszövet mennyisége drasztikusan lecsökken. Frontfogak pótlása esetén csak abban az esetben alkalmazzuk, ha az azonnali implantáció nem lehetséges, mert a fogak között lévő finom kis csontlécek lebomlása a fogak között lévő ínyháromszögek elvesztésével jár, amely a fogközökben lévő rések megnyílását okozza, és ez kevésbé kedvező esztétikai feltételeket teremt.

Mikor javasolt az implantáció időpontja, ha az azonnali implantáció nem lehetséges?

A fogeltávolítást követően három hónappal csinálunk egy kontroll CBCT-t, melyen megállapítható, hogy elég idő telt-e el egy olyan érett csontszövet kialakulásához, amely az implantátum behelyezésekor kellő stabilitást biztosít.

Amennyiben a válasz igen, az implantátumot behelyezzük, majd három hónap gyógyulási szak következik.

Mikor készülhet el a korona az implantátumra?

Az implantátum beültetését követően három hónapnak kell eltelnie, hogy az implantátum felszínén a csontsejtek közvetlenül megtapadjanak, és azzal kötőszövet nélküli, szoros kapcsolatot hozzanak létre. Ez a folyamat az integráció, amely során a csont-szerencsés esetben-befogadja a csontba helyezett implantátumot. Ezután klasszikus sorrendben az implantátum felszabadítása, majd azt követően a lenyomatvétel következik, amely alapján elkészülhet a korona az implantátumra.